หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 131
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 301,873
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 134
เมื่อวาน 309
ทั้งหมด 342,267

PS-042 : เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า Techniques for checking documents according to L/C & UCP 600


 วิทยากร
 อ.มนตรี ยุวชาติ
 อดีต: ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ปัจจุบัน: ผู้ประนีประนอม ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

  Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ถ้าเข้าใจเงื่อนไขของ L/C คู่ค้าก็ไม่สามารถเอาเปรียบเราได้ โดยเฉพาะเมื่อมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมใครควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น หรือผู้ส่งออกที่ต้องส่งสินค้าภายใต้เงื่อนไขของ L/C ยิ่งต้องทำเอกสารหาเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ L/C กำหนด มิฉะนั้นอาจทำให้ไม่ได้รับเงินตามกำหนดหรือแย่กว่านั้นอาจไม่ได้รับเงินเลย
    ผู้นำเข้าก็เช่นเดียวกัน ก่อนจะเห็นสินค้าว่าถูกต้องตามคุณภาพ รวมทั้งจำนวนสินค้าครบถ้วนหรือไม่ก็ต้องชำระเงินก่อนที่จะเห็นสินค้า ก็ต้องเข้าใจใน L/C และเอกสารนั้นถูกต้องหรือไม่
    ดังนั้นจะต้องเข้าในเชิงลึกของ L/C โดยละเอียด ว่าอย่างไรทำไม่ได้ อย่างไรทำได้ การสัมมนาครั้งนี้จะให้รายละเอียดในการอ่าน L/C และ UCP 600 ที่ออกโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2550 ที่มีทั้งหมด 39 มาตรา การจะบอกว่าเอกสารมีที่ผิดหรือถูกนั้นก็ใช้มาตราต่าง ๆ ของ UCP 600 เป็นข้ออ้างอิง เพื่อการนำเสนอเอกสารผ่านธนาคารได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่2 วันพฤหัสบดีที่      7 มีนาคม           2567        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่3 วันพฤหัสบดีที่      9 พฤษภาคม      2567        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่4 วันพุธที่             17 กรกฎาคม       2567        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่5 วันพุธที่             18 กันยายน         2567        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่6 วันพุธที่             13 พฤศจิกายน    2567        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

1. วิเคราะห์ Letter of Credit :
	- การใช้ Standby ~L/C เพื่อการค้ำประกัน			
    - ความได้เปรียบเสียเปรียบเทอมการชำระเงิน L/C RESTRICTED หรือไม่
	- Incoterms ® 2020 ที่ใช้สอดคล้องตามที่ตกลงหรือไม่
2. ต้องการเอกสารอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ออกเอกสารนั้น
3. การใช้ UCP 600 ทั้ง 39 มาตราในการจัดทำเอกสาร
4. UCP 600 ได้ให้ความหมายของ Shipment term ว่านับอย่างไร ถ้า L/C ระบุ
	- On or about		
    - First Half, Second Half		
    - Beginning, Middle, End
5. UCP 600 จะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคาร  (Issuing Bank, Confirming Bank)
	- มาตราฐานในการตรวจเอกสารตามมาตราที่ 14 ที่จะต้องปฏิบัติ
	- การปฏิเสธเอกสารที่มีข้อผิดพลาด (Discrepancy) ของการใช้มาตราที่ 16ต้องปฏิบัตือย่างไร
	- การขอใบตราส่งให้สอดคล้องใน L/C (ใช้มาตราที่ 19 ถึง 25)
	- ความหมายของคำว่า “CLEAN” ตามมาตราที่ 27
	- การจัดหา Insurance Policy/Certificate ตามมาตราที่ 28
	- ถ้าวันหมดอายุของ L/C ตรงกับวันหยุดทำอย่างไร(มาตราที่ 29)
	- ความหมายของคำว่า “ABOUT” ตามมาตราที่ 30
	- การใช้ “PARTIAL SHIPMENT” ตามมาตราที่ 31
	- การส่งสินค้าเป็นงวด ๆ ตามาตราที่ 32
	- การยื่นเอกสารนอกเวลาทำการของธนาคาร ตามมาตราที่ 33
	- เอกสารที่ปลอมแปลงใครรับผิดชอบ มาตราที่ 34
	- เอกสารสูญหายล่าช้าใครรับผิดชอบ มาตราที่ 35
	- เหตุสุดวิสัย ตามาตราที่ 36
	- ผู้ซื้อจะต้องรับผิดต่อการเปิด L/C มาตราที่ 37
	- ผู้ขายต้องการโอน L/C ให้กับผู้อื่น ต้องทำอย่างไร มาตราที่ 38   
	- จะโอนบางส่วนได้ ต้องทำอย่างไร
	- ผู้รับโอนมาแล้วจะโอนต่อทำอย่างไร
	- ผู้รับประโยชน์ตาม L/C จะหา Supplier ได้อย่างไร มาตราที่ 39

(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,601 บาท
PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระเงิน 1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3 (พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน ) *หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%


 
เว็บสำเร็จรูป
×