หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน มีนาคม 2564

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร อบรม จัดซื้อ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ส. 6 มี.ค. 64

PS-050 : พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

อ.ปัลลพ

3,900.00

อ. 9 มี.ค. 64

PS-037 : งบประมาณ สำหรับนักจัดซื้อ

อ. กมลทิพย์ 

3,900.00

พ. 10 มี.ค. 64

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ 

3,900.00

พ. 10 มี.ค. 64

PS-057 : เคล็ด (ไม่)  ลับในการทำงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

พ. 10 มี.ค. 64

PS-039 : ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ

อ. สุชาติ 

3,900.00

พฤ. 11 มี.ค. 64

PS-020 : ความรู้เบื้องต้นในการวาง แผนความต้องการพัสดุ 
(MRP) 
สำหรับนักจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

พฤ. 11 มี.ค. 64

PS-046 : ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา 

3,900.00

ศ. 12 - ส. 13 มี.ค. 64

PS-048 : การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/
งานวิศวกรรม ( 2 วันอบรม )

อ.ปัลลพ

7,800.00

ศ. 12 มี.ค. 64

ปัจจัยความสำเร็จเพื่อประสิทธิภาพการจัดการพัสดุ

อ.ธีรทูล

3,900.00

ส. 13 มี.ค. 64

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

อ. จีรภา 

3,900.00

จ. 15 มี.ค. 64

PS-018 : จัดซื้ออย่าง ไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 16 มี.ค. 64

PS-028 : ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

อ. 16 มี.ค. 64

PS-036 : การใช้ KPI เพื่อการ บริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

อ. กมลทิพย์ 

3,900.00

อ. 16 มี.ค. 64

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

3,900.00

พ. 17 มี.ค. 64

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร 

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

พ. 17 มี.ค. 64

PS-044 : เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัด ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา 

3,900.00

พฤ. 18 มี.ค. 64

PS-022 : การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

พฤ. 18 - ศ. 19 มี.ค. 64

PS-032 : สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้น

และกลาง ( 2 วันอบรม )

อ. กิตติกร  + อ. สุชาติ 

7,800.00

ศ. 19 มี.ค. 64

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,900.00

ส. 20 มี.ค. 64

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ

3,900.00

ส. 20 มี.ค. 64

PS-053 : กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ

อ.ปัลลพ

3,900.00

จ. 22 มี.ค. 64

PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

จ. 22 มี.ค. 64

PS-033 : เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

อ. สุชาติ 


3,900.00

อ. 23 มี.ค. 64

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์ 

3,900.00

อ. 23 มี.ค. 64

PS-025 : เทคนิคการเจร จาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

พ. 24 มี.ค. 64

PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา 


3,900.00

พฤ. 25 มี.ค. 64

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

3,900.00

พฤ. 25 มี.ค. 64

PS-035 : ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์ 

3,900.00

ศ. 26 - ส. 27 มี.ค. 64

PS-054 : การประมูลงานการคัดเลือกผู้ขายจากเกณฑ์เทคนิค และการบริหารสัญญา ( 2 วันอบรม )

อ.ปัลลพ

7,800.00

ศ. 26 มี.ค. 64


PS-015 : Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน


อ.ธีรทูล


3,900.00

จ. 29 มี.ค. 64

PS-031 : ทะลุทะลวง ปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

อ. 30 มี.ค. 64

PS-068 : การจัด ซื้อในยุค 4.0

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00


เว็บสำเร็จรูป
×