หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 105
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,538
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 116
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,456
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน ธันวาคม 2566
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 12 ธ.ค. 66

QS-015 :  การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 13 ธ.ค. 66

QS-001 : ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ-พฤ.13-14 ธ.ค. 66

QS-012 : VDA 6.3 Process Audit Version 4

อ.พงศ์สิทธิ์

5,000

พฤ.14 ธ.ค. 66

QS-002 : แนวทางการตรวจสอบภายในตามระบบ ISO 19011

อ.รมณีย์

3,500.00

ส. 16 ธ.ค. 66

QS-035 : การตรวจประเมินกระบวนการตามมาตรฐาน VDA 6.3

อ.พงศ์สิทธิ์

3,900/2,500

พ. 20 ธ.ค. 66

QS-031 : เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ ทำไม ทำไม

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พ. 20 ธ.ค. 66

QS-039 :VDA 6.5 การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

ศ. 22 ธ.ค. 66

QS-017 : เทคนิคการควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รมณีย์

3,500/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ 13 ธ.ค. 66

HR-047 : PROACTIVE THINKING

อ.พงศ์ภัทร

3,900/2,500

พฤ 14 ธ.ค. 66

HR-041 : เสริมสร้างแรงจูงใจและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

อ.วาณี

3,900.00

ศ. 15 ธ.ค. 66

HR-028 : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900/2,500

จ. 18 ธ.ค. 66

HR-044 : คิดบวกเพื่อความสำเร็จ

อ.วาณี

3,900.00

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ส. 2 ธ.ค. 66

PI-055 : 5ส. เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ. 7 ธ.ค. 66

PI-002 : กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ สำหรับบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พฤ. 7 ธ.ค. 66

PI-060 : การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,900/2,500

พฤ. 7 ธ.ค. 66

PI-066 : พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีลีนไคเซ็น

อ.โกศล

3,900/2,500

ศ. 8 ธ.ค. 66

PI-069 : การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

อ.อนันต์

3,900/2,500

ศ. 8 ธ.ค. 66

PI-065 : การลดผลกระทบของกระบวนการโดยใช้เทคนิค Lean Six Sigma

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พฤ.14 ธ.ค. 66

PI-008 : การปรับเรียบการผลิต

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พฤ.14 ธ.ค. 66

PI-056 : เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต

อ.รมณีย์

3,900/2,500

ส.16 ธ.ค. 66

PI-067 : การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,900/2,500

อ. 19 ธ.ค. 66

PI-052 : การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

อ. 19 ธ.ค. 66

PI-018 : การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,900/2,500

พ. 20 ธ.ค. 66

PI-013 : การลดต้นทุนด้วยระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและการแก้ปัญหา

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900.00

 
เว็บสำเร็จรูป
×