หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน เมษายน 2564

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร อบรม จัดซื้อ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ส. 3 เม.ย. 64

PS-072 : ยกระดับองค์กรและภาวะผู้นำสำหรับการบริหารงานจัดซื้อ 4.0

อ.ปัลลพ

3,900.00

พฤ. 8 เม.ย. 64

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร

อ.ธีรทูล

3,900.00

พฤ. 8 เม.ย. 64

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies  อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 9 เม.ย. 64

PS-066 : เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 9 เม.ย. 64

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่

อ.ธีรทูล

3,900.00

อ. 20 เม.ย. 64

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 20 เม.ย. 64

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พ. 21 เม.ย. 64

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

อ. กมลทิพย์

3,900.00

พ. 21 เม.ย. 64

PS-073 : การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 22 - ศ. 23 เม.ย. 64

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ( 2 วันอบรม )

อ. สุชาติ

7,800.00

พฤ. 22 เม.ย. 64

PS-025 : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 23 - ส. 24 เม.ย. 64

PS-049 : การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง ( 2 วันอบรม )

อ.ปัลลพ


7,800.00

จ. 26 เม.ย. 64

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

จ. 26 เม.ย. 64

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

อ. 27 เม.ย. 64

PS-038 : นักจัดซื้อมือใหม่

อ. กมลทิพย์

3,900.00

อ. 27 เม.ย. 64

PS-074 : จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต

อ. เชี่ยวชาญ

4,900.00

พ. 28 เม.ย. 64

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 28 เม.ย. 64

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,900.00

พฤ. 29 เม.ย. 64

หลักการบริหารงานจัดซื้อ

อ.ธีรทูล

3,900.00

พฤ. 29 เม.ย. 64

PS-065 : ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

ศ. 30 เม.ย. 64

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

อ.ธีรทูล

3,900.00

 

เว็บสำเร็จรูป
×