ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ 
ด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประกา
คณะผู้บริหาร และทีมงาน
บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เว็บสำเร็จรูป
×